తెలుగులో యూనికోడ్ ఫాంట్ల
Your Responsive Ads code (Google Ads)

తెలుగులో యూనికోడ్ ఫాంట్ల

 

తెలుగులో యూనికోడ్ ఫాంట్ల 

డిజిటల్ విప్లవంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ భాషలలో సమాచార వినిమయం జరుగుతూ ఉంది. మన తెలుగు విషయమే తీసుకుంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫాంట్లను ఉపయోగించి సమాచార వినిమయం (మెయిల్స్ పంపడం, సమాచారాన్ని ఓపెన్ ఫైల్స్ గా పంపడం వంటివి) చాలా కష్టసాధ్యమైన పని. తెలుగులో యూనికోడ్ ఫాంట్ల రాకతో ఆ పని చాలా సులభసాధ్యమైంది. వీటిని ప్రింటింగ్‌ మరియు అంతర్జాలం రెంటికీ వాడుకోవచ్చు. యూనికోడ్ ఫాంట్స్ మన తెలుగు వారి కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చే ఉద్దేశమే ఈ ఓపెన్‌ టైప్‌ ఫాంట్స్ డాట్‌ కామ్‌. అందరూ దీనిని సద్వినియోగపరుచుకుంటారని ఆశిస్తూ...


2వ అంతర్జాతీయ తెలుగు అంతర్జాల సదస్సు సందర్భంగా 2-11-2012 న

విశాఖపట్టణం లో విడుదల చేసిన ఏకరూప ఖతులు

మీ సైట్లలో అందమైన తెలుగు ఖతులను ఉపయోగించుకోవడం ఎలా?

ఖతి  పేరునమూనా లంకెలుదిగుమతికై లంకెలు
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)

 

మనబడి ఉపాధ్యక్షులు శరత్ వేట, రత్న వేట గారు మే 25, 2019న

మనబడి స్నాతకోత్సవ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఉచిత ఏకరూప ఖతులు(Free Unicode Fonts)

ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)

 

ఖతి  పేరునమూనా లంకెలుదిగుమతికై లంకెలు
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)

 

 

Download Key Boards : Apple Keyboard

Inscript Keyboard

అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం 2012 సందర్భంగా ఆవిష్కరించిన
తెలుగు 
ఏకరూప ఖతులు (యూనికోడ్ ఫాంట్లు ) ఉచిత దిగుమతికై లంకెలు

ఖతి  పేరునమూనా లంకెలుదిగుమతికై లంకెలు
ఖతి నమూనాదిగుమతి కై (to Download)

 

ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (To Download)
ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (to Download)

 


పైన ఇవ్వబడిన తెలుగు ఖతులను మీ కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేసుకుని వాడుకోవాలంటే


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Search This Blog